Apie mus

Lietuvos krepšinio federacija yra Lietuvos sporto organizacija, koordinuojanti krepšinio veiklą visoje šalyje. Federacija vienija per 130 juridinių narių, 18 tūkstančių licencijuotų krepšininkų.
Lietuvos krepšinio federacija vienija savarankiškas krepšinio lygas: Lietuvos krepšinio lygą (LKL), Nacionalinę krepšinio lygą (NKL), Regionų krepšinio lygą (RKL), Lietuvos moterų krepšinio lygą (LMKL), Nacionalinę moterų krepšinio lygą (NMKL), Lietuvos moterų krepšinio A lygą (LMKAL), Lietuvos studentų krepšinio lygą (LSKL), Lietuvos moksleivių krepšinio lygą (MKL) ir Lietuvos krepšinio veteranų lygą (LKVL). Lietuvos krepšinio teisėjų ir Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos – taip pat LKF žinioje.
LKF taip pat prižiūri Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinės bei kitų rinktinių pasirengimą įvairioms varžyboms.
Lietuvos krepšinio federacija yra FIBA narė. Dar 1936 m. Lietuvos kamuolio žaidimo sąjungos krepšinio komitetas buvo patvirtintas FIBA nariu, o 1991 m. FIBA atkūrė Lietuvos krepšinio federacijos teises šioje tarptautinėje federacijoje

MISIJA

Krepšinis, būdamas bendrosios kultūros, kūno kultūros daugiaplanis visuomenės socialinės veiklos reiškinys, yra svarbi žmogaus geros sveikatos išlaikymo, judesių kultūros tobulinimo, fizinių galių ugdymo, dvasinio ir dorovinio auklėjimo, patriotizmo formavimo priemonė.

Ši sporto šaka skatina jaunimą atskleisti savo fizines, dvasines galias, sąžiningoje ir objektyvioje varžybinėje aplinkoje demonstruoti visuomenei nepakartojamus reginius, suteikti jai papildomų emocijų ir energijos.

Didžiojo krepšinio, pirmiausia olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų pasiekimai yra nacionalinis turtas.

TIKSLAI

Įgyvendinti ilgalaikę krepšinio plėtojimo koncepciją prisidedant prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo

Veikti kaip krepšinio sporto valdymo institucija

Atlikti vienintelio FIBA ir „FIBA Europe“ nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jam suteiktomis teisėmis Lietuvos krepšinio labui

Plėtoti ir populiarinti krepšinio sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio pravedimo priemonę

Užtikrinti Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose svarbiausiuose sporto renginiuose

Turėti gerai subalansuotą didelio meistriškumo krepšininkų parengimo ir varžybinės veiklos valdymo sistemą

Sudaryti sąlygas nuolatiniam trenerių ir teisėjų profesiniam tobulėjimui, aprūpinti juos naujausia informacija sportininkų ugdymo, krepšinio taisyklių klausimais
payments